slide10

Radiesztézia és vizsgálati területei

Radiesztézia, mi is az? A Radiesztézia nem más, mint földsugárzás – érzékelés, sugárzás – észlelés. Napjainkban szerencsére, elsősorban az emberek egészségének és a környezet védelmének érdekében, újra előtérbe került ez a radiesztéziai vizsgálati módszer és eljárás, azaz a káros földsugárzások mérése és árnyékolása. A modern ember ma már nemcsak arra fordít figyelmet, hogy hogyan bánik a testével, és hogy mit vesz magához, hanem a környezetének radiesztéziai, földsugárzástani harmonizálására is. Teszi ezt leginkább azokon a területeken, ahol életének nagy részét tölti, azaz ahol álomra hajtja a fejét, illetve ahol dolgozik és tanul. Környezetének mágneses terének harmonizálásával és a káros földsugárzások árnyékolásával annyit tesz önmagáért és szeretteiért, mintha mindennap egy gyógyító szentélybe járnának, …és ez nem más, mint az otthonuk..:-))!

A Radiesztézia ősrégi tudomány. A földsugárzások mérésének legrégebbi nyoma az ie. 2200. évből származik, amikor is egy kínai Yü nevű császár rendeletet adott ki arról, hogy a ház építése előtt a házhelyét földsugárzás szempontjából ki kell mérni. A fáraók korában a papok titkos tudástárába tartozott a Radiesztézia, például a piramisok helyének megállapításánál. Európában is a legnagyobb radiesztézák a papok voltak, hiszen ennek alapján jelölték ki a templomok és székesegyházak helyét.

Radiesztézia vizsgálati területei

Radiesztézia vizsgálati területei körébe tartozik a geotronika, a technikai sugárzások, a fitoradiesztézia, a paramedikus radiesztézia, és a teleradiesztézia. Röviden ismertetném a különböző szakterületeket, melyek sok érdekességgel és figyelemfelkeltő részekkel szolgálhatnak mindenki számára.

  • Geotronika: kimondottan a földsugárzásokkal és azok élettani hatásaival foglalkozik az emberre nézve.
  • Technikai sugárzások: ez alatt, az ember által alkotott elektromos és mágneses berendezések által létrehozott sugárzásokat értjük, illetve vizsgáljuk hatásukat a környezetre és az élő szervezetre nézve.
  • Fitoradiesztézia: ez a terület a sugárzás mérés mezőgazdasági területével foglalkozik, azaz hogy a növényekre milyen hatást fejtenek ki a különböző földtani hatások, sugárzások.
  • Paramedikus Radiesztézia: ez a terület kimondottan az állatok diagnosztizálásával és az ember és az állat energetikai kapcsolatával foglalkozik.
  • Teleradiesztézia: segítségével tér-és időkorlátozás nélkül különböző információkhoz juthatunk.